top of page

Welkom nieuwe deelnemers: 3 lessen(inkl. proefles en gebruik van een yogamat)voor maar €15!

Prijzen lessen najaar 2017:

Om het aanbod gerichter op de wensen en lifestyle van de deelnemer te maken, bied ik verschillend mogelijkheden aan. Deelnemers die vaak komen, worden niet alleen met een soepeler en sterker lijf beloond, maar ook met een lagere tarief per les. Hieronder vindt u een uitleg.

Lesblokbetaling: €8 per les

Men betaald 15 lessen vooruit (€120)

Een gemiste les kan worden ingehaald door 2 lessen achter elkaar te volgen(mocht dat ingaan)

Een gemiste les is overdraagbaar aan een kennis

Bij het melden van langdurig ziekte of blessure, wordt het verloop van de abonnement stilgezet

Reeds ingeplande vakantieperiodes worden bij het betalen ingehouden

Niet ingehaalde lessen mogen niet worden meegenomen naar een volgende blok

10 rittenkaart: €10 per les

Een 10 rittenkaart geldt voor de periode tijdens de lesblok (dus 4 sep tot/met 20 december)

Bij het melden van langdurig ziekte of blessure, wordt het verloop van de abonnement stilgezet

Niet ingehaalde lessen mogen niet worden meegenomen naar een volgende blok

6 rittenkaart: €12/les 

Een 6 rittenkaart geldt voor de periode tijdens de lesblok (dus 4 sept tot/met 20 december)

Bij het melden van langdurig ziekte of blessure, wordt het verloop van de abonnement stilgezet

Niet ingehaalde lessen mogen niet worden meegenomen naar een volgende blok

Losse les: €15

Proefles = gratis!

U kunt te allen tijde als nieuwe deelnemer instappen
Restitutie van lesgeld vindt plaats als de les wordt afgelast
Breng een introducee en krijg uw les gratis!
bottom of page